Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

19336
7/18/2019

Giới thiệu

Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC Kit NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 239.6 MB
  • SHA1: 919D7FBAE62A663E634159A1ABAAB23A878C362C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Intel® NUC Kit NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE. Trình điều khiển âm thanh này là trường bắt buộc nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.