Intel® Driver & Support Assistant gỡ cài đặt

19333
3/1/2023

Giới thiệu

Ứng dụng để xóa cài đặt trước đó của Intel® Driver & Support Assistant.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 158.8 KB
  • SHA1: EF717D594ACA3F05BFD8F5AC0416D3EA8FBFE57F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Nếu bạn gặp sự cố khi loại bỏ hoặc nâng cấp khỏi phiên bản trước của Intel® Driver & Support Assistant, tải xuống và chạy chương trình này.

Làm theo lời nhắc để xóa hoàn toàn bất kỳ phiên bản giao dịch Intel® Driver & Support Assistant máy tính của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.