Trình gỡ cài đặt Intel® Driver & Support Assistant

19333
5/7/2024

Giới thiệu

Ứng dụng để loại bỏ các cài đặt trước đó của Intel® Driver & Support Assistant.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8.1 Family*, Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*
  • Kích thước: 203.3 KB
  • SHA256: 10E86E46E08FEB91C940CC19C6704A0B3A6FE844A061A4ADBBD322D28797FC06

Mô tả chi tiết

Mục đích

Nếu bạn gặp sự cố khi xóa hoặc nâng cấp từ phiên bản Intel® Driver & Support Assistant trước, hãy tải xuống và chạy chương trình này.

Làm theo lời nhắc để xóa hoàn toàn bất kỳ phiên bản Intel® Driver & Support Assistant nào khỏi máy tính của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.