Intel® Driver & Support Assistant gỡ cài đặt

19333
6/29/2022

Giới thiệu

Ứng dụng để xóa cài đặt trước đó của Intel® Driver & Support Assistant.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 155.8 KB
  • SHA1: 6530F2AD9C52D8F7AF6F27D9C2F0278F575E2F0E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Nếu bạn gặp sự cố khi loại bỏ hoặc nâng cấp khỏi phiên bản trước của Intel® Driver & Support Assistant, tải xuống và chạy chương trình này.

Làm theo lời nhắc để xóa hoàn toàn bất kỳ phiên bản giao dịch Intel® Driver & Support Assistant máy tính của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.