Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19332
8/23/2018

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho Windows Server * 2016 trên Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 179.3 MB
  • SHA1: 73B5AE70ED6CFE820497FBBE7E0DF859512D6FB0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho giắc cắm âm thanh 3,5 mm trên Bộ dụng cụ Intel® NUC NUC8i7HxKx. Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh hoặc muốn sử dụng kết nối TOSLINK ở mặt sau của NUC.

Lưu ý

Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các sản phẩm Intel® NUC để biết thêm thông tin về những tính năng được hỗ trợ trên Windows Server 2016.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.