Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19329
2/14/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển LAN cho Intel® Ethernet Connection I219-LM và I210 khi sử dụng Windows® Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN trên Windows® Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx với Intel® Ethernet Connection I219-LM và I210.

Lưu ý

Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các ® sản phẩm Intel® NUC để biết thêm thông tin về những tính năng được hỗ trợ trên Windows Server 2016.

Xem readme để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.