Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016* cho Intel® NUC

19327
9/24/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Software Guard Extensions mềm của Windows Server 2016* cho các Sản ® Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 31.4 MB
  • SHA1: BEF0ABD0813CAD427D85498754229315F70E0E89

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Software Guard Extensions mềm cho Windows 10 hoặc Windows Server 2016* cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Ghi chú

Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản ® Intel® NUC để biết thêm thông tin về những tính năng được hỗ trợ trên Windows Server 2016.

Intel SGX mềm nền tảng bắt buộc khi bạn bật bảo mật SGX trong BIOS.

Nếu Intel® SGX được bật trong BIOS hệ thống của bạn và hệ thống được cấu hình để có được các bản cập nhật từ Cập nhật Windows, trình điều khiển cơ sở Intel® SGX và Intel® SGX PSW sẽ tự động được cài đặt từ Cập nhật Windows.

Xem hướng dẫn cài đặt đính kèm để biết hướng dẫn cài đặt thủ công.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.