Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19326
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST

Những tập tin nào để chọn?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

 • Để sử dụng Cài đặt RST_Win10_64_17.2.0.1009.zip, Chế độ Chipset SATA phải được đổi thành RAID trong BIOS và hệ điều hành cần được cài đặt trước khi có thể cài đặt ứng dụng.
 • Để sử dụng RST_F6Floppy_64_17.2.0.1009.zip, Chế độ Chipset SATA phải được đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.
 • Trình điều khiển này hỗ trợ các thiết bị NVMe.
 • Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản phẩm Intel® NUC để biết thêm thông tin về các tính năng được hỗ trợ trên Windows* Server 2016.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.