bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19325
8/10/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 355.9 MB
  • SHA1: 50BF2C46AD91796E336EB1AC4E7F947785D7B339

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® để sử dụng với Intel® NUC NUC8i7HxKx. Trình điều khiển này là cần thiết để sử dụng khả ® chuyển mã Đồng bộ nhanh Intel®.

Ghi chú quan trọng

Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các ® sản phẩm Intel® NUC để biết thêm thông tin về những tính năng được hỗ trợ trên Windows Server 2016.

Trình điều khiển đồ họa chính cho NUC8i7HNKx và NUC8i7HVKx là trình điều khiển Radeon*. Nếu bạn không cài đặt cả trình điều khiển Đồ họa HD Intel và trình điều khiển Radeon, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau:

  • Đồ họa không ổn định
  • Không thể thiết lập nhiều màn hình
  • Sự cố ứng dụng sau khi mở

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.