Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN

19312
12/8/2018

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm Bộ công cụ Intel® NUC mềm Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 242.5 KB
  • SHA1: 5383567DB157B3E0A40F5B3C439CB25E76CB6B42

Mô tả chi tiết

Các hệ thống chạy trình điều khiển phiên bản 15.9.x, 16.0.x, 16.5.x hoặc 16.7.x nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Intel khuyến nghị bạn nên thực hiện cập nhật trình điều khiển này thông qua Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) của bạn. IDSA cung cấp quy trình cập nhật đơn giản, tự động mà không cần thực hiện các bước bổ sung và có thể xác định các bản cập nhật trình điều khiển quan trọng khác. Nếu bạn không chắc chắn trình điều khiển/cập nhật này có phù hợp với hệ thống của bạn không, hãy nhấp vào liên kết "bắt đầu" bên dưới. Công cụ IDSA sẽ cung cấp hướng dẫn cần thiết.

Nhấp vào đây để bắt đầu với IDSA.

Chỉ khi bạn lần đầu tiên cài đặt trình điều khiển Intel® RST, hãy bật mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ mới, xem Giao diện người dùng và Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) cho Nền tảng thế hệ thứ 8 của Intel®.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.