Intel® Chipset Device Software hành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

19304
2/18/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Chipset Device Software hành cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA1: DE40F8B964CC334D5C7FE6F520FC43727370520E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Chipset Device Software cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows*, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu hỏi màu vàng trong Trình quản lý thiết bị
  • Các thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý

Sau khi Intel Chipset Device Software đặt được cài đặt trên Intel NUC, bạn sẽ không cần phải cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.