Intel® Visual Compute Accelerator lệnh điểm chuẩn VCA1585LMV AVC 2

19298
7/10/2018

Giới thiệu

Thử nghiệm này trích xuất số lượng chuyển mã AVC đồng thời tối đa trong khi duy trì tối thiểu 30 FPS bằng cách sử dụng Intel® Media Server Studio và mẫu video có sẵn trên web (1.0).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • Kích thước: 185 MB
  • SHA1: 82D28411214072DFAA18DD593B90F5E64C6D8EFD

Mô tả chi tiết

Mục đích

AVC Benchmark là một kịch bản tự động chạy nhiều mã chuyển mã mẫu song song trên từng nút để kiểm tra mật độ (số lượng luồng) có thể chạy ở 30fps. Nó thu thập dữ liệu nhiệt độ được lưu avc_benchmark_sorted_temp.txt trong thư mục nhật ký để người dùng phân tích nhiệt độ CPU.

Công nghệ này cung cấp các kết quả đích đánh giá điểm chuẩn tốt nhất, được cấu hình máy chủ của bạn hỗ trợ.

Để có được hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết, hãy xem Thông số kỹ thuật sản phẩm VCA2 và tập tin README bên trong gói.

Lưu ý

Kịch bản điểm chuẩn chỉ được xác thực trên CentOS 7.2 trở lên. Để chạy điểm chuẩn này, bạn cần đảm bảo các hệ điều hành trên từng nút đã được Intel® Media Server Studio đặt (phiên bản PV3 hoặc PV4).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.