Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

19292
1/12/2022

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều Intel® GNA gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 52.3 KB
  • SHA1: D06403474FC9C00953AB607371CA762A9776E6D4

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều Intel® GNA gia tốc chấm điểm cho các sản phẩm Intel® NUC.

Mục đích của Intel GNA là giảm tải CPU trong một số quá trình tính toán. Mục đích sử dụng chính (nhưng không giới hạn) là miền Nhận dạng Giọng nói Tự động.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén GNA-Win10_Win11-x.zip
  2. Nhấp chuột phải vào tệp gna.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.