Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc chấm điểm cho Intel® NUC

19292
6/13/2018

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều Intel® GNA gia tốc chấm điểm cho các ® intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 51.2 KB
  • SHA1: CBFF752B3313CB7C43D7F38807686D4D995195E2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều Intel® GNA gia tốc chấm điểm cho các ® intel® NUC.

Mục đích của Intel GNA là giảm tải CPU trong một số quá trình tính toán. Mục đích sử dụng chính (nhưng không giới hạn) là miền Nhận dạng Giọng nói Tự động.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén gói trình điều khiển này.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp gna.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.