Công cụ phát hiện Intel-SA-00125

19287
8/5/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa một công cụ để xác định xem một hệ thống có bị ảnh hưởng bởi tư vấn bảo mật Intel-SA-00125 không. (1.0.45)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 765.4 KB
  • SHA1: 60A5F9C42DCC63F756D391E36530F8DA2F36DEBD
  • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Linux*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 5E2F1A9A57F1CF3BFE58D320D8B293417D8A525A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ phát hiện INTEL-SA-00125 hỗ trợ phát hiện các vulnerabilies bảo mật được mô tả trong INTEL-SA-00125. Đọc bên dưới để biết thêm thông tin.

SA00125_Windows.zip: Đối với người dùng Windows*

Bản tải xuống này chứa hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến khích để đánh giá cục bộ hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là một bảng điều khiển có thể thực thi lưu thông tin khám phá vào sổ đăng ký Windows * và / hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá số lượng lớn trên nhiều máy để tìm các hệ thống nhắm mục tiêu cập nhật Firmware.

SA00125_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

Phiên bản của công cụ là một dòng lệnh có thể thực thi sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được thử nghiệm.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.