Thunderbolt™ 3 điều khiển dành cho Windows® Server 2016* cho NUC6i7KYK, NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19284
5/11/2018

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Thunderbolt™ bus dành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK và NUC8i7H[x]K cho Windows Server 2016*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 72.6 MB
  • SHA1: 9D36C4707916EB7048BDC77FD2237BEEE354E182

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bus Thunderbolt™ hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK và NUC8i7H[x]K cho Windows Server 2016*. Trình điều khiển Thunderbolt bus mới là bắt buộc nếu bạn định kết nối các Thunderbolt thiết bị khác.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.