Đồ họa Radeon™ RX Vega M

19282
1/10/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa Radeon™ RX Vega M 18.12.2 cho thế hệ thứ 8.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 442.5 MB
  • SHA1: A8CA08A0AB050C95A963BB644A7FD50239A00F98

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Đồ họa Radeon™ RX Vega M 18.12.2 cho Windows® 10.

Có gì mới?
Trình điều khiển này cho phép đồ họa cho các nền tảng với Đồ họa Radeon™ RX Vega M.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển
Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không?
Cài đặt trình điều Intel® Driver & Support Assistant (trước đây gọi là Intel® Driver Update Utility), nó hiện tự động kiểm tra trình điều khiển thường xuyên và có thể cung cấp thông báo khi có trình điều khiển mới.

Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đềxuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.