Intel® Visual Compute Accelerator sản xuất biến đổi KVM Gói

19280
4/30/2018

Giới thiệu

Gói này chứa mẫu Hình ảnh khởi động sản xuất biến đổi KVM cho Intel® Visual Compute Accelerator dựng phần mềm 2.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 401 MB
  • SHA1: 4A8144C37EFE3E7098E7063D2D6390EA36470635

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh khởi động Hệ điều hành Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) CentOS* với trình giám sát KVM. Hình ảnh Intel VCA động cho phép bạn khởi động Intel VCA nút nguồn để hệ điều hành hoạt động đầy đủ chạy trên đó, bao gồm cả giao tiếp mạng.

Hình ảnh này sử dụng hạt nhân sản xuất; nghĩa là, nó không chứa các tài liệu Intel® Media Server Studio SDK. Có thể bắt đầu Guest OSs sau khi khởi động hình ảnh này, giả định rằng chúng hỗ trợ chipset, trình điều khiển đồ họa và các ứng dụng kinh doanh mà bạn chọn (ví dụ: Intel® Media Server Studio). Chỉ có một hệ điều hành khách có thể truy cập trình điều khiển đồ họa tăng tốc.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: cdc914a2d9db4bd3b01d3988794cd4d5

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.