Intel® Visual Compute Accelerator vá hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

19279
4/30/2018

Giới thiệu

Các bản vá cho Linux* kernel 3.10.106 cho bản dựng phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator 2.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 66.3 KB
  • SHA1: 326EA8625A194C260E921F178FD353B19854C793

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa các bản vá cho kernel Linux* 3.10.106 chứng khoán để cho phép hỗ trợ Intel® Visual Compute Accelerator. Các nhân Linux* được hỗ trợ khác có sẵn ở dạng vá trong bộ phát triển Kernel cho Intel® Visual Compute Accelerator.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: 216f9ed5f88b5751bc9db0360b496b9d

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.