Cập nhật gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® Bo mạch máy chủ và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55XX

19272
4/16/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® Và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55XX. (R0069)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 13.4 MB
  • SHA1: 9A2BB11AFD581D29504CFC762A562537E11D1950

Mô tả chi tiết

***************************************************************************

Bo mạch và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55xx sẽ không còn được hỗ trợ với bất kỳ chức năng, bảo mật bổ sung nào hoặc các bản cập nhật khác. Sản phẩm này sẽ không còn khả dụng để tải xuống sau ngày 25 tháng 3 năm 2019. Tất cả các phiên bản đã được cung cấp như cũ.

*****************************************************************************

****************************************************************************

SẢN PHẨM NÀY ĐÃ NGƯNG SẢN XUẤT VÀ KHÔNG CÒN ĐƯỢC SẢN XUẤT, INTEL KHÔNG CÒN HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC CHO SẢN PHẨM NÀY VÀ KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH CƠ SỞ NÀO ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH

****************************************************************************

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

  • BIOS hệ thống: R0069

Ghi chú bổ sung

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.