Cập nhật gói cập nhật firmware cho EFI bo mạch Intel Server và hệ thống Intel® Server dựa trên chipset Intel® 60X

19271
11/7/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS ONLY cho bo mạch máy chủ Intel và hệ thống máy chủ Intel dựa trên chipset Intel®® 60X. (R02.06.0007)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

Mô tả chi tiết

Tệp khôi phục không được bao gồm trong gói này. Nếu cần khôi phục, bạn nên sử dụng các tệp khôi phục từ gói gốc R02.06.006.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

BIOS hệ thống: 02.06.0007

Để cập nhật BMC, FRUSDR và ME sử dụng gói FW trước đó trên Intel Download Center.

Ghi chú bổ sung

Tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Phần mềm này có chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn. Mã nguồn mở cho BMC Firmware có sẵn để tải xuống.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.