Cập nhật gói cập nhật chương trình cơ sở cho Bo mạch máy chủ Intel® và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 60X

19271
11/7/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này chỉ chứa gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® và Hệ thống máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 60X. (R02.06.0007)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

Mô tả chi tiết

Không bao gồm các tập tin khôi phục trong gói này. Nếu cần khôi phục, bạn nên sử dụng các tệp phục hồi từ gói R02.06.006 ban đầu.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

BIOS hệ thống: 02.06.0007

Để cập nhật BMC, FRUSDR và ME, hãy sử dụng gói FW trước trên Trung tâm Tải xuống Intel.

Ghi chú bổ sung

Tham khảo các tập tin readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn. Mã nguồn mở cho Chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.