Cập nhật BIOS [HNKBLi70]

19270
5/26/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 7.4 MB
 • SHA1: 79B6D2AE16489F09280454A1C87533EDED06F919
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 8.8 MB
 • SHA1: 74B9F452460F6A48121AFE050FA384369C1C15D0
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7 MB
 • SHA1: 16201256EB35CD5CCC4FD7FD666A32972CEA888C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tệp nào để chọn?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [HNKBLi70.86A.0067.EB.msi] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật BIOS [HN0067.bio] - A . Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [HNKBLi70.86A.0067. UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ vỏ EFI. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Lưu ý

Sau khi tải BIOS, hãy đảm bảo tải bios mặc định, lưu và khởi động lại, nếu không đèn có thể không hoạt động.

Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Tùy chọn: Tệp danh sách UQI được bao gồm trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® VCUST.

Bạn không chắc chắn đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel® NUC của mình không?
Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.