Radeon™ RX Vega M Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19269
7/20/2023

Giới thiệu

Radeon™ RX Vega M trình điều khiển đồ họa và phần mềm cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC Kit NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.1 GB
 • SHA1: F7C80E464C90607DD125F1F9F7C7174A3E567984

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Radeon™ RX Vega M và phần mềm cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Đây là trình điều khiển đồ họa chính cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC Kits NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Lưu ý quan trọng

Cả trình điều khiển Intel HD Graphics và trình điều khiển Radeon™ RX Vega M Graphics nên được cài đặt. Bạn có thể gặp phải những điều sau nếu cả hai chưa được cài đặt:

 • Đồ họa không ổn định
 • Không thể thiết lập nhiều màn hình
 • Ứng dụng gặp sự cố sau khi mở

Hỗ trợ lái xe

 • Microsoft® Windows® 11 phiên bản 22H2.
 • Microsoft® Agility SDK Release 1.602 bao gồm các tính năng nhỏ mới.
 • Microsoft Agility SDK phát hành 1.606 bao gồm Microsoft® Shader Model 6.7.

Tối ưu hóa trình điều khiển để hỗ trợ sau khi ra mắt trò chơi

 • Người Nhện của Marvel được làm lại™
 • Húng tây™
 • Radeon™ Boost sử dụng Variable Rate Shading cho Halo Infinite™
 • Kiếm sĩ™ làm lại.
 • Hỗ trợ cho F1 2022™

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.