Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19268
9/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này Intel® HD Graphics Driver cài đặt cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
 • Kích thước: 330.5 MB
 • SHA1: 84E6FB9E42EB3BAF130C34340581F5E20AE77DFB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® HD Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với Intel® NUC8i7HNK và NUC8i7HVK. Trình điều khiển này là cần thiết để sử dụng khả năng chuyển mã ® đồng bộ nhanh Intel.)

Lưu ý quan trọng

Trình điều khiển đồ họa chính cho NUC8i7HNK và NUC8i7HVK là trình điều khiển ™ Radeon. Nếu bạn không cài đặt cả trình điều khiển Đồ họa HD Intel và trình điều khiển Radeon, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

 • Đồ họa không đồ họa
 • Không thể thiết lập nhiều màn hình
 • Sự cố ứng dụng sau khi mở

Ghi chú

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Fall Creators Update (1709) (RS3)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 4 năm 2018 (1803)(RS4)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 10 năm 2018 (1809)(RS5)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 Tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Cập nhật Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 Tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.