Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19268
9/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® đặt cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
 • Kích thước: 330.5 MB
 • SHA1: 84E6FB9E42EB3BAF130C34340581F5E20AE77DFB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK. Trình điều khiển này là cần thiết để sử dụng khả ® chuyển mã Đồng bộ nhanh Intel®.

Ghi chú quan trọng

Trình điều khiển đồ họa chính cho NUC8i7HNK và NUC8i7HVK là trình điều khiển Radeon™ . Nếu bạn không cài đặt cả trình điều khiển Đồ họa HD Intel và trình điều khiển Radeon, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau:

 • Đồ họa không ổn định
 • Không thể thiết lập nhiều màn hình
 • Sự cố ứng dụng sau khi mở

Ghi chú

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709) (RS3)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm2018 (1803) (RS4)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10năm 2018 (1809) (RS5)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.