Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

19267
1/13/2021

Giới thiệu

Cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 479.7 KB
  • SHA1: 54AF2308DBB01FAE2ADCE283B08042F7D4F225DD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC.

Lưu ý

Nếu bạn cần trợ giúp cài đặt trình điều khiển này, xem Cách cài đặt Trình điều khiển mà không có tệp .exe.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.