Trình điều khiển Bộ đọc thẻ BayHub Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

19262
4/16/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ đọc thẻ Bayhub Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 792.3 KB
  • SHA1: 1FF9716264EA8A3EA0CB0A4ED2D5C82B80857DBB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Bộ đọc thẻ BayHub Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK, NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.