Intel Management Engine Consumer Driver cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC Sản phẩm

19260
8/31/2020

Giới thiệu

Cài đặt các cấu phần Công cụ quản lý Intel (Intel® ME) cho Windows® 10 64-bit cho các sản phẩm Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 138.6 MB
  • SHA1: 5F12D92CA3ED2E2007B83EED746EA3D3997DC180

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các cấu phần Công cụ quản lý Intel (Intel® ME) cho Windows® 10 64-bit cho các sản phẩm Intel® NUC.

Trình cài đặt Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.