Intel® Chipset Device Software cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19258
2/14/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài Intel® Chipset Device Software hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 254D3542E91E3E45B80798AC17438B15932FB3E1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài Intel® Chipset Device Software hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows*, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu hỏi màu vàng trong Trình quản lý thiết bị
  • Các thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý

Sau khi Intel Chipset Device Software đặt trên Intel NUC, bạn sẽ không cần phải cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.