Realtek * Trình điều khiển âm thanh độ nét cao cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19255
3/4/2023

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho giắc cắm âm thanh 3,5 mm trên Intel® NUC NUC8i7HxKx khi sử dụng Windows 10 &; Windows® 11 *.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 38.7 MB
  • SHA1: B95CB664751426B4774202062DF9950781A81940

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho giắc cắm âm thanh 3,5 mm trên Bộ dụng cụ Intel® NUC NUC8i7HxKx khi sử dụng Windows 10 &; Windows® 11 *.

Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh hoặc muốn sử dụng kết nối TOSLINK ở mặt sau của Intel NUC.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.