Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19255
5/19/2020

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm cho Windows® 10 64-bit trên Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 41.2 MB
  • SHA1: C4C5524DA5C056C0BACC4B1B273C185245C21E0B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HxKx. Trình điều khiển âm thanh này là bắt buộc nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh hoặc muốn sử dụng kết nối TOSLINK ở mặt sau của Intel NUC.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.