Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho NUC7CJY, NUC7PJY

19243
5/28/2019

Giới thiệu

Cài đặt Realtek* High Definition Audio Driver cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC7CJYH và NUC7PJYH.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 38.3 MB
  • SHA1: AC4859BFBED791F4F43A126D02A7049942298B80

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC7CJYH và NUC7PJYH. Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Các đơn vị ban đầu của các Intel NUC này được xuất bản BIOS phiên bản 0022 hoặc 0024, cho phép HD Audio DSP. BIOS phiên bản 0027 và các thế hệ sau đặt HD Audio DSP tắt theo mặc định. Sử dụng HD Audio DSP để nhận dạng giọng nói. Nếu bạn không định sử dụng micrô cho mục đích đó, DSP Âm thanh HD có thể vẫn bị vô hiệu hóa.

Để kiểm tra cài đặt này trên Intel NUC của bạn:

  1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
  2. Đi đến Thiếtbị > vi và Thiết bị ngoại vi cải tiến > trên bo mạch chủ.
  3. Kiểm tra cài đặt dành cho HD Audio DSP.
  4. Nhấn F10 để thoát Cài đặt BIOS.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.