Phần mềm điều khiển cho dòng sản phẩm Intel® RealSense™ D400

19242
8/20/2018

Giới thiệu

Tệp thùng vi chương trình cho Dòng sản phẩm Intel® RealSense™ D400 (5.10.3).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 1.5 MB
  • SHA256: E0D699994EE856342BA1267920CA92B9B7B3474F8729CF0127030B05A0BEE4ED

Mô tả chi tiết

Tệp

Signed_Image_UVC_5_10_3.bin: Tệp thùng vi chương trình cho Dòng sản phẩm Intel® RealSense™ D400 để sử dụng trên tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ.

Đây là bản phát hành chương trình cơ sở phát triển. Phần mềm phát triển được khuyến nghị cho các nhà phát triển phần mềm và có thể chứa các tính năng chưa được Intel xác nhận đầy đủ. Phần mềm phát triển không được khuyến nghị cho các bản dựng sản xuất hoặc cập nhật sản phẩm từ xa.

Tư liệu

Tham khảo Cập nhật Thông số kỹ thuật Dòng Intel® RealSense™ D400 (PDF) để biết lỗi thiết bị và tài liệu mới nhất, làm rõ thông số kỹ thuật và thay đổi.

Cách cài đặt

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.