Cập nhật BIOS [DNKBLi7v]

19239
7/14/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7DNHE, NUC7i7DNKE và Bo mạch Intel® NUC NUC7i7DNBE.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 13.3 MB
 • SHA1: EBD978176DCACEEE7621AC2681B769E529A38581
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.3 MB
 • SHA1: CF34642124AC253D1CB6F369946F6226288694FB
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 13 MB
 • SHA1: 41BB81BE44169DA8283FC55223A0DD227036070E
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 12.9 MB
 • SHA1: E985F22CECE567E36B0E07C20ECD242C85423969

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7DNHE, NUC7i7DNKE và Bo mạch Intel® NUC NUC7i7DNBE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [DNKBLi7v.86A.0075.EB.msi] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Khôi phục cập nhật BIOS [DNi70075.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Cập nhật BIOS iFlash [DNKBLi7v.86A.0075.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [DNKBLi7v.86A.0075.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ EFI Shell. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết các bản sửa lỗi bổ sung và các tính năng mới trong phiên bản BIOS này.

Lưu ý:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.
 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Sau khi quá trình cập nhật đã bắt đầu, không tắt nguồn hệ thống của bạn trước khi quá trình cập nhật hoàn tất. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 3 phút.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ.
 • Để khắc phục sự cố tốc độ m.2 NVMe, BIOS phải được cài đặt bằng phương pháp khôi phục đầu nhảy.
 • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI được bao gồm trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® và VCUST sử dụng.

Bạn không chắc đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel NUC của bạn không?
Chạy Intel® Driver Update Utility tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.