Intel® RealSense™ D400 Series Universal Windows Platform (UWP) Driver cho Windows® 10

19236
3/30/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Intel® RealSense™ D400 Series UWP cho Windows® 10. (6.1.160.22)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 4 MB
  • SHA1: AC22BA371A5FF758EAE34D9141B86FD3E4987E23

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Intel® RealSense™ D400 Series UWP là trình điều khiển chế độ người dùng (DMFT) tuân thủ kiến trúc máy chủ khung Windows*.

Điều này cho phép các ứng dụng máy ảnh Windows truy cập phần cứng máy ảnh và có các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) được phát triển bằng Microsoft framework gốc.

Cách cài đặt

  1. Giải nén tệp ZIP.
  2. Nhấp chuột phải vào " RS400Camera.inf" -> Cài đặt.
  3. Bấm hoặc Tiếp theo trên tất cả các hộp thoại sau đây.

Có gì mới không?

  • RS400Firmware.bin tệp được nâng cấp lên v5.12.11.0

Đọc Cập nhật Thông số kỹ thuật Dòng Intel® RealSense™ D400 (PDF) để biết lỗi thiết bị và tài liệu mới nhất, làm rõ thông số kỹ thuật và thay đổi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.