Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet chuỗi X722 cho Intel® Server Board dòng S2600BPS

19229
7/7/2020

Giới thiệu

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 cho Intel® Server Board dòng S2600BPS.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA1: 30D003FF57C1B36E04AAF5EA53B03B04DD3AC996

Mô tả chi tiết

Tải xuống Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi UEFI (NVM) cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet chuỗi X722 cho Intel® Server Board dòng S2600BPS.

Lưu ý: Không sử dụng gói này cho Intel® Server Board S2600BPB/S2600BPQ. (Tải xuống tiện ích cập nhật NVM mới nhất Intel® Server Board dòng S2600BPB/S2600BPQ)

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) trên các Intel® Ethernet điều hợp trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme thích hợp để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI* và cách sử dụng lệnh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.