Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Dòng Intel® Ethernet Converged Network Adapter X722 cho dòng Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0)

19223
2/6/2020

Giới thiệu

Cung cấp Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho dòng Intel® Ethernet Converged Network Adapter X722 Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0 sus). (4.10)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 22.5 MB
  • SHA1: E7C97B2ACD938BAD34DA09285CC906121C39A642

Mô tả chi tiết

Tải xuống Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) Intel® Ethernet Converged Network Adapter X722.

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) trên các bộ điều Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó bao gồm tiện ích cập nhật NVM, tập tin cấu hình, nhị phân NVM cập nhật và các tập tin trình điều khiển bắt buộc.

Xem readme.txt thích hợp để biết thêm thông tin, chẳng hạn như các giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.