Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

19207
1/18/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.8.16.1063 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 12.9 MB
 • SHA1: 5FD34AFFF7CE26544DA6049CB6373EFDE057CFA7
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 601.8 KB
 • SHA1: 06C6B2F58A2F17629186B58A565FD92F7F1E77C2
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 571.2 KB
 • SHA1: C48540F4573F2F5571C4ABCCE294E6CB7A0BAD1E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.8.16.1063 cho Intel® NUC.

Tệp nào để chọn

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Trình điều khiển cho hệ điều hành
 • RST_F6_Floppyx32_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Dành cho các phiên bản 32 bit của hệ điều hành
 • RST_F6_Floppyx64_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Đối với các phiên bản 64-bit của hệ điều hành

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.