bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 10 dành cho® Intel® NUC cũ

19204
9/27/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Intel® NUC sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 203 MB
  • SHA1: D477D616653E730996E4B3FAD0F542856FFB8BDC
  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 112.2 MB
  • SHA1: 77CBB4A5D08B8D60894430C7C6BE39E6E2F494B7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® NUC bằng Windows® 10.

Tệp nào để chọn

  • GFX_WIN10_32_15.40.37.4835.exe - cho các phiên bản 32-bit của Windows® 10
  • GFX_WIN10_64_15.40.37.4835.zip - cho các phiên bản 64-bit của Windows® 10

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.