Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ cho Windows® Server 2016 cho NUC7i3DN, NUC7i5DN

19201
1/3/2018

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm Bộ nhớ Intel® Optane™ mềm Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i3DN và NUC7i5DN bằng Windows® Server 2016.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 17.4 MB
 • SHA1: 519CE86B0DC9F6E0565CCF6B7DC84023BC52505C
 • Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 64.2 MB
 • SHA1: 4E009FB83C64C17ECB93B952AF85732E890CB6E7
 • Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 1.7 MB
 • SHA1: BDF7FEEC6F9C95AAB7206980FBEFF9500E5ACFFC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) cho RAID hoặc phần mềm Bộ nhớ Intel® Optane™ cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i3BNH, NUC7i5BNH và NUC7i7BNH sử dụng Windows® Server 2016.

Những tập tin nào để chọn?

Chỉ dành cho Optane:

 • iRST_Optane_Memory_WinServer2016_15.9.0.1015.zip

Dành cho RST và Optane:

 • iRST_WinServer2016_15.9.0.1015.zip
 • Đĩa trình điều khiển F6 - iRST_F6Floppy_WinServer2016_15.9.0.1015.zip (tùy chọn)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.