Intel® Xeon Phi™ 72x5 & Phần mềm bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ x200

19197
2/28/2018

Giới thiệu

Trong phiên bản phát hành này 2.3.0, các gói phần mềm được áp dụng cho cả dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x200 Intel® Xeon Phi™ x205.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Red Hat Enterprise Linux 7.0*
 • Kích thước: 17.6 MB
 • SHA1: D746D5B7AB8770DE3728CAD718D4AFB7CE15FAEB
 • SUSE Linux Enterprise Server 12*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: 9818E9082DF0C67FDCD31AFB8184D29D72978A42
 • Red Hat Enterprise Linux 7.0*
 • Kích thước: 189 KB
 • SHA1: DF3E311EF34B77220270BECD033F32B91DB008C3
 • SUSE Linux Enterprise Server 12*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: E053035ED958DFE281DD803F0E7EE500BF0B3E17
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Kích thước: 4.9 MB
 • SHA1: 081EB7808891ED97C82FF93E3D0538EA03694770
 • Ubuntu Family*
 • Kích thước: 19.3 MB
 • SHA1: DE0343C8BA507D25EB537B2F9CA3CA9292C01AD6
 • SUSE Linux Enterprise Server 12*
 • Kích thước: 19.9 MB
 • SHA1: 7EC4B3FC5EE103A8DCBB7ACB2F00394CC32F5F4A
 • Red Hat Enterprise Linux 7.0*
 • Kích thước: 28 MB
 • SHA1: DFE54940DEBA1529E80A45B2F2B2B3D8D9EB57FC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Xeon Phi™ mềm bộ xử lý là một bộ phần mềm và tiện ích cho phép các chức năng của dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x20*.

Trong phiên bản phát hành này 2.3.0, các gói phần mềm được áp dụng cho cả dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x200 Intel® Xeon Phi™ x205.

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:

 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL) 7
 • Ubuntu* 17.10
 • SUSE* Linux* Enterprise Server 12

Lưu ý

 • Hướng dẫn sử dụng có các bước cài đặt phần mềm chi tiết.
 • Đọc EULA trước khi sao chép, cài đặt hoặc sử dụng.

Có gì mới không?

 • Phiên bản phần mềm này phát hành phiên bản 2.3.0 hoạt động cho cả Intel® Xeon Phi™ x200 và Intel® Xeon Phi™ dòng sản phẩm x205.
 • Gói TAR chung cho mỗi bản phân phối CentOS*/Red Hat* Enterprise Linux* 7 được hỗ trợ.
 • Gói TAR chung cho mỗi bản phân phối SUSE* Linux* Enterprise Server 12 được hỗ trợ.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.