Phần mềm thiết bị chipset Intel® cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19192
12/13/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Phần mềm Thiết bị Chipset Intel cho Intel® NUC Kit NUC7i3DN, NUC7i5DN và NUC7i7DN, dành cho Windows Server 2016*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: D7F2EB3A693250C5E144E146FF45BC48ED203024

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel NUC cho Windows Server 2016* Intel®® NUC Kit NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE và Intel® NUC Board NUC7i3DNBE, NUC7i5DNBE và NUC7i7DN.

Điều quan trọng là trình điều khiển Chipset phải được cài đặt trước, sau khi cài đặt Windows Server 2016 *. Hành động này đảm bảo rằng Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu chấm hỏi màu vàng trong Trình quản lý Thiết bị
  • Thiết bị không xác định trong Trình quản lý Thiết bị

Ghi

Khi Phần mềm thiết bị chipset Intel đã được cài đặt trên Intel NUC, không cần cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.