Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19183
1/5/2024

Giới thiệu

Trình điều khiển Windows* dành cho Bộ điều khiển Lưu trữ Intel® Tri-mode thế hệ thứ 1 chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: B9305E1FEF87F4BDD4013CD929E539994EAAD783

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Intel® Storage Controller sau chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền qua):

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Quan trọng
Trình điều khiển trong gói này dành cho Windows 10 và Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.
Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển.
Nếu việc nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có mức độ vá hệ điều hành chính xác, hệ thống có thể gặp sự cố.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 2.61.66.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2022, 2019; cửa sổ 10
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bo mạch Máy chủ Intel hoặc hệ thống mà bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.