Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19183
7/30/2021

Giới thiệu

Trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển lưu trữ Intel® ba chế độ thế hệ thứ 1 chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: 809A0DB5159CC8AE85212729DE269FB5FFEE7BA8

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các ứng Intel® Storage Controller hỗ trợ JBOD (Passthrough) chỉ:

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Quan trọng
Trình điều khiển trong gói này cho Windows 10 và Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.
Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển.
Nếu quá trình nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có cấp độ bản vá hệ điều hành chính xác, có thể gặp sự cố hệ thống.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 2.61.29.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016; Windows 10
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.