Trình điều khiển mạng onboard cho Linux* cho Bo mạch máy ® chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19179
5/26/2021

Giới thiệu

Cung cấp bản phát hành trình điều khiển mạng onboard cho Intel® Server Board các họ S2600WF,S2600BP và S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 7.9*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*
  • Kích thước: 677.4 MB
  • SHA1: C2B5E999CB19A0D2064962AC19071FA8FB63039B

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển mạng onboard cho Linux* cho Intel® Server Board S2600WF, S2600BP và S2600ST/M20MYP Family.

Lưu ý quan trọng
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Linux* được hỗ trợ dành cho bộ điều Intel Server Board:

Lưu ý
Tham khảo trước tiên vào tập tin readme.txt để biết thông tin chi tiết về các hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.