Intel® QSFP+ Configuration Utility - Windows Server 2016 Nano Server*

19178
11/3/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống Intel® QSFP+ Configuration Utility phiên bản 2.30.16.8 cho Windows Server 2016 Nano Server*

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2016 Nano Server*
 • Kích thước: 1.4 MB
 • SHA1: 5659CCA97A03125F97B461008327501BC87BA049

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Công nghệ Intel® QSFP+ Configuration Utility là một tiện ích dòng lệnh cho phép
người dùng để thay đổi loại liên kết của mô-đun QSFP+ đã cài đặt. Các loại hình được hỗ trợ
được định nghĩa trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị
có khả năng hỗ trợ cấu hình lại QSFP+. Chỉ có một cổng trên mỗi thiết bị được hiển thị,
vì những thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ thiết bị, không ảnh hưởng đến từng cổng riêng lẻ.

Lưu ý: Cần khởi động lại để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống đang chạy
Oracle* Rebootis* 11, bạn phải thực hiện khởi động lại hoàn toàn, không khởi động lại nhanh.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows Server 2008 R2* và các thế hệ sau
 • Windows PE 3.0 trở lên
 • Linux* Kernel 2.6/3.x và các thế hệ sau
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.5 và các thế hệ sau
 • SUSE* Linux Enterprise Server 10 SP4 và các thế hệ sau
 • UEFI 2.1 trở lên
 • Oracle* Oracle* Oracle* 11
 • VMWare* ESXi* 5.5 trở lên
 • FreeBSD* 10.1 và các thế hệ sau

Ghi chú

 • Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ bản phải được
  có để QCU hoạt động chính xác.
 • Trên các hệ thống Microsoft Windows, nếu trình điều khiển cần thiết để chạy công cụ không
  có trên hệ thống, nó sẽ tự động được cài đặt khi QCU
  đang chạy.

Chạy tiện ích

Sử dụng tùy chọn "/?" sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ.

Lưu ý: Tiện ích phải được chạy với các đặc quyền quản trị viên/gốc.


Tùy chọn

Phần cứng Intel® QSFP+ Configuration Utility thể được chạy với bất kỳ mục nào sau đây
tùy chọn dòng lệnh.

Ghi chú:

 • Có thể sử dụng ký tự dấu gạch ngang '-' thay cho ký tự slash '/'.
 • Tất cả các tùy chọn phân biệt chữ hoa/thường.

/HELP hoặc/?
Hiển thị trợ giúp dòng lệnh.

/PHIÊN BẢN
Hiển thị thông tin phiên bản công cụ.

/EXITCODES
Hiển thị trợ giúp mã thoát.

/THIẾT BỊ
Hiển thị các thiết bị được hỗ trợ có trong hệ thống.
LƯU Ý: Giá trị "N/A" được hiển thị trong cột Chế độ nếu phần cứng
hỗ trợ cấu hình QSFP+ nhưng chương trình cơ sở hiện tại không.
Xem CÁC VÍ DỤ SỬ DỤNG CƠ BẢN bên dưới.

/NIC=XX
Chọn một bộ điều hợp cụ thể (1-32).

/THÔNG TIN
Hiển thị các chế độ liên kết QSFP+ được hỗ trợ. Chỉ sử dụng với /NIC.

/ĐẶT [CHẾ ĐỘ LIÊN KẾT]
Cấu hình chế độ liên kết QSFP+ đã chọn. Chỉ sử dụng với /NIC.

Lưu ý: Bạn phải đặt lại nền tảng để các thay đổi có hiệu lực.


Ví dụ sử dụng cơ bản

Các ví dụ sau cho thấy đầu ra của công cụ cho tùy chọn /DEVICES,
tùy chọn /INFO và tùy chọn /SET.

/THIẾT BỊ:
---------
QCU>QCUW64E.EXE /THIẾT BỊ
NIC B:D Tên bộ điều hợp chế độ phát triển ven

 1. 01:00 8086-1584 4x10 Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) XL710 cho QSFP+ 40GbE
 2. 04:00 8086-1583 Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) XL710 cho nền 40GbE

/THÔNG TIN:
------
> QCUW64E.EXE /NIC=3 /INFO

Intel® QSFP+ Configuration Utility vXX.XX.XX.XX
Bản quyền © năm 2015 theo Intel Corporation.
Phần mềm được phát hành theo Giấy phép độc quyền của Intel.

Bộ điều hợp hỗ trợ sửa đổi cấu hình QSFP+.
Cấu hình hiện tại: 1x40
Cấu hình được hỗ trợ: 1x40, 4x10

/THIẾT LẬP:
-----
> QCUW64E.EXE /NIC=3 /SET 4x10

Intel® QSFP+ Configuration Utility vXX.XX.XX.XX
Bản quyền © năm 2015 theo Intel Corporation.
Phần mềm được phát hành theo Giấy phép độc quyền của Intel.

Cấu hình QSFP+ thay đổi. Vui lòng đặt lại nền tảng để thực hiện các thay đổi
Hiệu ứng.

Mã thoát

Phần Intel® QSFP+ Configuration Utility trả về mã thoát ra cho dòng lệnh.
Có thể tìm thấy mô tả của từng mã này trong công cụ bằng cách chạy
QCU /EXITCODES.

Cài đặt

Cài đặt công cụ trên Microsoft Windows*

Để cài đặt trình điều khiển của công cụ trên Windows, chạy install.bat từ các trình điều khiển phù hợp
thư mục gói cài đặt.

Mặc dù công cụ không được cài đặt với install.bat, trình điều khiển mà công cụ
yêu cầu được sao chép vào thư mục trình điều khiển Windows máy cục bộ. Để chạy
công cụ, khởi chạy cửa sổ Command Prompt từ Menu Bắt đầu của Windows. Vào phần
phương tiện truyền thông và thư mục nơi công cụ nằm và chạy tiện ích. Tập đọc
các tập tin cho mỗi công cụ được tìm thấy trong cùng thư mục với công cụ. Các công cụ này
có thể được cài đặt thủ công trên ổ cứng cục bộ trong bất kỳ thư mục nào.

Công cụ này sử dụng tệp trình điều khiển riêng của mình (không giống với trình điều khiển mạng hệ thống).
Nếu tệp sys trình điều khiển đã tồn tại trong thư mục trình điều khiển, install.bat có thể
không sao chép được. Sử dụng công tắc /y với install.bat sẽ ghi đè và sao chép
tệp trình điều khiển bất kể. Tuy nhiên, điều này có thể gây nguy hiểm nếu phiên bản cũ hơn của
trình điều khiển đang được một ứng dụng khác sử dụng như Intel® PROSet để
Trình quản lý thiết bị Windows. Nếu trình điều khiển đã có trong thư mục trình điều khiển,
hãy thử chạy công cụ từ dấu nhắc lệnh. Nếu nó chạy, thì trình điều khiển là
Tốt. Công cụ sẽ không chạy nếu phiên bản trình điều khiển hiện không khớp với
phiên bản trình điều khiển mong đợi.

Lưu ý: Bạn phải có quyền truy cập vào %systemroot%\system32\driver
Thư mục. Chỉ tài khoản quản trị viên mới có các đặc quyền này. Bạn phải là
đăng nhập với tư cách quản trị viên hoặc công cụ phải được chạy với tư cách quản trị viên.

Lưu ý: Trên Windows, bất kỳ thiết bị nào bị vô hiệu hóa trong trình quản lý thiết bị sẽ không
có thể truy cập bằng các công cụ do không có tài nguyên bộ nhớ. Bạn sẽ nhận được mã lỗi
0xC86A800E. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Bật lại thiết bị trong trình quản lý thiết bị. Không bao giờ tắt thiết bị này khi
  sử dụng các công cụ.
 2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị NDIS cho thiết bị và đảm bảo cài đặt đó
  không có tiếng nổ màu vàng hoặc đỏ trong trình quản lý thiết bị.
 3. Xóa thiết bị khỏi trình quản lý thiết bị và khởi động lại hệ thống. Cài đặt
  trình hướng dẫn phần cứng mới sẽ xuất hiện trong lần khởi động lại tiếp theo. Không hủy bỏ điều này. Chỉ
  di chuyển cửa sổ sang một bên và chạy (các) công cụ. Thông thường, bạn có thể nhấp vào "hủy"
  trên trình hướng dẫn nhưng có một số trường hợp Windows sẽ vô hiệu hóa tài nguyên bộ nhớ khiến bạn quay lại trạng thái tương tự.

Cài đặt các công cụ trên Microsoft* Windows Server* Nano Server

Để cài đặt các công cụ trên các hệ thống chạy Nano Server, bạn phải sử dụng Microsoft*
Windows PowerShell* để sao chép các công cụ và các tệp trình điều khiển của họ từ hệ thống máy chủ
chạy phiên bản Windows không phải Nano Server vào hệ thống mục tiêu
chạy Nano Server. Các công cụ và các tập tin trình điều khiển của họ có sẵn từ
phương tiện cài đặt trong thư mục \TOOLS\Nanox64\SVTools.

Đây là quy trình cài đặt:

 1. Trên hệ thống máy chủ, mở phương tiện cài đặt và sao chép thư mục
  \TOOLS\Nanox64\SVTools đến hệ thống mục tiêu chạy Nano Server.
 2. Mở phiên Windows PowerShell cho hệ thống mục tiêu.
 3. Chuyển đến vị trí của các tệp bạn đã sao chép trong Bước 1 ở trên.
 4. Chạy install.bat.


Cài đặt các công cụ trên EFI

Không cần cài đặt cho các công cụ EFI. Các công cụ có thể đơn giản là được sao chép
từ thư mục thích hợp đến ổ đĩa mà chúng sẽ chạy từ đó. The EFI2
nhị phân được sử dụng với UEFI Shell 2.X với giao thức UEFI 2.3 HII.
Các công cụ EFI2 sẽ không chạy trên EFI Shell 1.X hoặc nếu giao thức UEFI 2.3 HII là
không có mặt.

Lưu ý: Trong khi EFI hỗ trợ ổ usb, có thể có vấn đề khi chạy công cụ
từ ổ USB. Có vấn đề gì xảy ra với BIOS cụ thể hay không. Nếu bạn
gặp sự cố, thay vào đó chạy công cụ từ ổ cứng.


Cài đặt các công cụ trên DOS

Các công cụ hỗ trợ các phiên bản DOS khác nhau. Không cần cài đặt cho
Công cụ DOS. Các công cụ chỉ có thể được sao chép từ thư mục DOS trên CD đến
ổ đĩa mà chúng sẽ chạy từ đó. Dự kiến các công cụ phải sạch sẽ
môi trường khởi động. Các công cụ sẽ không chạy với trình quản lý bộ nhớ và/hoặc DOS
trình điều khiển mạng được tải. Các công cụ kỳ vọng rằng họ có đầy đủ, không giới hạn
kiểm soát phần cứng. Các công cụ SẼ KHÔNG chạy đúng nếu CÓ EMM386.
Các công cụ chạy trong chế độ được bảo vệ, DOS 32 bit. Do đó, họ sẽ không
tương thích với bất kỳ chương trình TSR nào.


Cài đặt công cụ trên Linux*

Để chạy công cụ này trên Linux*, trình điều khiển cơ bản phải được cài đặt trên
hệ thống.


Cài đặt công cụ trên VMWare* ESXi*Ware* ESXi*

Để chạy công cụ này trên VMWare* ESXi*, trình điều khiển cơ bản phải được cài đặt trên
hệ thống.

Lưu ý: Có hai phiên bản của tiện ích. Đối với ESXi 6.0 trở lên, hãy sử dụng qcun64e. Đối với các phiên bản trước đó của ESXi, hãy sử dụng qcu64e.


Cài đặt công cụ trên FreeBSD*

Để chạy công cụ này trên FreeBSD, trình điều khiển cơ bản phải được cài đặt trên
hệ thống.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.