Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

19174
10/30/2017

Giới thiệu

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 88.4 KB
  • SHA1: 496DC52D7CCE33A652403028BC719B7AF3B93D8E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip (tệp ZIP) chứa những điều sau:

  • Tóm tắt kỹ thuật (DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf)
  • Kịch bản Windows* PowerShell* (DisableChecksumOffload.ps1)

Hãy đảm bảo rằng bạn có cả hai vật phẩm trước khi tiếp tục.

Mục đích

Trong một số tình huống mà máy khách được kết nối thông qua một số Thiết bị đầu cuối mạng quang (ONT) cụ thể và dữ liệu được bổ trợ sau khi kiểm tra gói, bộ điều hợp mạng có thể thả các gói nhận khi sử dụng Giảm tải kiểm tra TCP-IPv6 để nhận lưu lượng.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Tất cả bộ điều khiển mạng và bộ điều hợp mạng Intel® 1 GbE và 10 GbE.

Hành động đề xuất

Tải xuống tệp "DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip" và làm theo hướng dẫn trong "DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf".

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.