Trình điều khiển NVMe* Microsoft Windows* máy khách cho SSD Intel®

19172
12/8/2022

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® NVMe* 5.3.0.1010 hỗ trợ hệ Intel® SSD máy khách dựa trên PCIe* NVMe*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 5.5 MB
  • SHA1: 7919645E4746B2F7CC8F03B4C7056C4B2833FB81
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 209.6 KB
  • SHA1: 33A1CFBC9396B3D3259933F4CDCEE1238B677517
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 201.7 KB
  • SHA1: 6ADFCB7F6E3EFE04FE77DA7EA1C2AC88A0DB5600

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình điều khiển Windows* này có thể được sử dụng để cho phép hệ thống của bạn nhận Intel® Optane™ SSD chuỗi 900P và Intel® Optane™ SSD chuỗi 905P.

Để biết trình điều khiển và phần mềm liên quan đến Intel® Optane™ mềm, hãy xem Phần mềm quản lý Giao Intel® Optane™ Bộ nhớ và Trình điều khiển để Tăng tốc Hệ thống.

Xem ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.