bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành Windows 8.1* cho STK2MV64CC, STK2M364CC

19167
12/14/2017

Giới thiệu

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® Compute Stick STK2MV64CC và STK2M364CC bằng Windows 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Kích thước: 252 MB
  • SHA1: B27DAE0D3ACD36BD7CA5613ADA977350916CBA61

Mô tả chi tiết

Mục đích

Lắp đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® để sử dụng với Intel® Compute Stick STK2MV64CC và STK2M364CC.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.