Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Windows 7* dành cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

19155
11/17/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển dựa trên Công nghệ Intel® Wireless Technology (WiFi) cho Windows 7* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5ixRY và DN2820FYKH.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 73.8 MB
  • SHA1: 39F9EE023D6729582AA36B268E677366222F3AA7
  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển dựa trên Công nghệ Intel® Wireless Technology (WiFi) cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i7RYH và DN2820FYKH.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • WIFI_Win7_64_20.10.2.exe - cho các phiên bản 64-bit của Windows 7*
  • WIFI_Win7_32_20.10.2.exe - cho các phiên bản 32-bit của Windows 7

Bạn không chắc chắn trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.