Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows 8.1* cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

19154
11/17/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển dựa trên Công nghệ Intel® Wireless (WiFi) cho Windows 8.1* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5ixRY và DN2820FYKH.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 73.8 MB
  • SHA1: 39F9EE023D6729582AA36B268E677366222F3AA7
  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Kích thước: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển dựa trên Công nghệ Intel® Wireless (WiFi) cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i7RYH và DN2820FYKH.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • WIFI_Win8.1_64_20.10.2.exe - cho các phiên bản 64-bit của Windows 8.1*
  • WIFI_Win8.1_32_20.10.2.exe - cho các phiên bản 32 bit của hệ Windows 8.1

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.