Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows 7* cho Intel® NUC

19151
11/17/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho Bộ điều hợp Không dây Intel® được cài đặt trong Bộ công cụ Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho Bộ điều hợp Không dây Intel® được cài đặt trong Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i5SYH, NUC6i5SYK, NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i7KYK, NUC5CPYH và NUC5PPYH.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.