bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 7*/8.1* dành cho NUC6i7KYK

19145
1/3/2018

Giới thiệu

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK bằng Windows 7* và 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 252 MB
  • SHA1: B27DAE0D3ACD36BD7CA5613ADA977350916CBA61

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Lưu ý

Khi cài đặt trình điều khiển này, có thể nói rằng đây là phiên bản cũ hơn. Bỏ qua thông báo và tiếp tục cài đặt vì đây là trình điều khiển mới nhất vào lúc này.

Trình điều khiển đồ họa cho Windows* 7 và 8.1 có thể được tìm thấy ở đây.

Bạn không chắc chắn trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.